Welkom op de informatiepagina van de grootste Militaira beurs van Vlaanderen.
Standhouder! Hier vindt u meer informatie over:

Stand Details

De prijs voor deelname met één beursstand en parkeren voor de gehele periode en toegang voor één persoon is 50 Euro.
Een beursstand heeft de volgende kenmerken:

 • Breedte van 3 meter (verkoopzijde)
 • Diepte van 16 meter
  • 6 meter op beton, handelend als verkooplocatie
  • 10 meter op het gras achter de verkooplocatie, alleen om een slaap-tent, een aanhangwagen of een lichte caravan te plaatsen.
   Let op: onder de caravan moet het gebruikte water worden opgevangen en afgezet in de containers met gebruikt water.
 • 1 toegangsbewijs, voor elke beursstand die u bezit.
  Gratis toegang voor alle kinderen -12 jaar.

Een tent huren:
Het is mogelijk om een tent te huren bij de Wings and Wheels-organisatie. Deze wordt voor je opgebouwd voordat u het evenement betreedt. Op zondag om 18.00 uur worden ze door de organisatie afgebroken.
Prijzen voor het weekend:

 • 6 x 6 m = 200 €
 • 12 x 6 m = 400 €

Reservering via het inschrijvingsformulier vóór 24 juli.

Beurs Secretariaat

Het secretariaat bevindt zich bij de ingang, net voordat u het vliegveld oprijdt, komende van Gate 4.

Op ons secretariaat registreren we elk voertuig aan de hand van hun kentekenplaat. U ontvangt hiervoor een parkeerkaart. Plaats deze achter uw voorruit zodat deze ten allen tijde zichtbaar is.
Je ontvangt ook een beurs standkaart met je naam(en) en standnummer. Laat deze identificatiekaart altijd zien wanneer hierom wordt gevraagd.

Zoals hierboven vermeld, geeft elke beursstand die u hebt recht op een gratis (toegangs) polsbandje voor het weekend. Onze stewards zullen je helpen door ze aan te doen. Om deze redenen moeten alle deelnemers op ons kantoor aanwezig zijn bij aankomst op het Wings and Wheels-domein. Extra weekendtickets zijn te koop voor 15 euro per stuk. Zonder polsband is er geen toegang tot het domein.
Polsbandjes moeten ten alle tijde worden gedragen. Deze bandjes zijn persoonlijk, ze kunnen niet worden veranderd, uitgewisseld of uitgeleend aan iemand anders.

Openingstijden van Fair Office:

 • Vrijdag: 09.00 tot 22.00 uur
 • Zaterdag: 6:00 tot 18:00 uur
 • Zondag: 6:00 tot 18:00 uur

Parking

Burgervoertuigen zijn verboden in de Wheels en Beurs zone. Er is, vanzelfsprekend, een constante uitzondering voor voertuigen van de organisatie en die van hulpvoertuigen (Ambulance, Politie, …).
Een voertuig kan geplaatst worden binnen de afmetingen van de beursstand, maar niet op het gras.
Voertuigen die niet binnen de stand geplaatst worden, kunnen zich parkeren op de gratis support parking. Deze bevindt zich net buiten de Wheels bezoekers ingang.
De parkeerplaats op deze support parking is inbegrepen in de prijs van de beursstand, maar dit is geen kampeerplaats. Indien gewenst zijn er betalende parkeer- en campingplaatsen te verkrijgen, zie hieronder.

Alle voertuigen die het domein oprijden, worden geregistreerd.

Kampeerplaats

Mocht u de behoefte hebben om de nacht door te brengen buiten het evenement doch kort bij (500 m), dan kunt u dit doen op onze kampeerplaatsen.
Uw mobilhome, caravan of tent, samen met één voertuig, kan op een kampeerplaats worden geplaatst.
Deze plaats (van vrijdagmorgen tot maandagmorgen) kost € 25 en kan worden aangevraagd bij aankomst op het evenement.
Toiletten en niet-drinkbaar water zijn inbegrepen in uw reservering.
Douches bevinden zich op het evenementsterrein ter hoogte van de Spiegeltent – Aeroclub Brugge.
Enkel uw wagen parkeren kort bij (500m) kan op onze betalende parkeerplaatsen.

Na betaling ontvangt u een campingkaart, die achter de voorruit van de wagen moet worden weergegeven.

Toegangstijden

Toegang tot het evenement en zijn domein is alleen toegestaan als u bent goedgekeurd door het Beurs secretariaat.
Nadat uw informatie, ID en inschrijving is gevalideerd door het secretariaat mag u verder.
Toegang is alleen mogelijk tijdens de volgende uren:

 • Vrijdag: 09.00 uur tot 22.00 uur
 • Zaterdag: 06.00 uur tot 08.00 uur
 • Zondag: 06.00 uur tot 08.00 uur

Je moet binnenrijden via Gate 4, die je kunt vinden op de Kaart hierboven.

Standen die niet bezet zijn op zaterdag 08.00 uur of zondag 08.00 uur, komen in aanmerking om te worden verkocht aan potentiële kopers op dat moment, dit zonder terugbetaling aan de oorspronkelijke koper.

Tarieven

De prijs voor deelname met één beursstand en parkeren, op de supportparking of geïntegreerd in de stand, voor de gehele periode is 50 Euro.
Een stand die niet is betaald vóór de sluitingsdatum (25 juli) heeft een extra kost van € 35 per stand.

De locatie van de beursstanden van de vorige editie blijven voorbehouden voor dezelfde huurder tot 1 mei. Daarna worden ze vrijgegeven voor andere kandidaten.

Betalingsgegevens van de organisatie zijn te vinden op de pagina Over Ons. Gebruik uw inschrijvingsnummer in de betalingsgegevens ter referentie.

Wetgeving / Verboden / Verplichtingen

Toegelaten verkoop:

Alleen militaria, antieken, militaire voertuigen en onderdelen, vrij verkrijgbare wapens (alleen als u een geautoriseerde handelaar of verzamelaar bent), vintage kleding en antiek mogen worden verkocht.
Naar aanleiding van het Koninklijk besluit van 8 mei 2013, werden aanpassingen aangebracht aan het Koninklijk besluit van 20 september 1991, met verwijzing naar de verkoop van het historische, folkloristische en decoratieve wapens (HFD-wapens).

Voor meer informatie over de verkoop van wapens, raadpleeg de wetgeving inzake wapenverkoop.

Verbod op verkoop:

Het is verboden om objecten te verkopen, te verhandelen en / of tentoon te stellen die mogelijks gerelateerd zijn aan raspolitiek of xenofobie (vreemdelingenhaat).
Buiten de beurs-zone is er een streng verbod op verkoop en verhandelen.
Het verkopen van vuurwerk, signaalwapens of pyro-technische objecten is verboden.

Oude lege oorlogsmunitie boven kaliber .50 en oorlogstuig zoals granaten en mijnen zijn niet meer toegelaten op militariabeurzen in Belgie.
Lege hulzen boven het kaliber .50 zijn wel toegelaten, als onmiddellijk visueel kan worden vastgelegd dat deze leeg zijn.

Verplichting van elke stand en standhouder:

Elke standhouder moet zich houden aan de Belgische wet, en in het bijzonder aan de Belgische belastingwetgeving. Noch de organisatie, noch haar werknemers zijn verantwoordelijk voor een standhouder die niet aan administratieve vereisten voldoet, mocht de overheid een onderzoek instellen.
Bij inschrijving accepteert elke standhouder de algemene voorwaarden van Wings and Wheels. Elke standhouder wordt geacht zich aan de huisregels van het evenement te houden. De organisatie kan ten allen tijde de toegang ontzeggen of iemand laten verwijderen van het terrein bij het niet naleven van de regels.
Elke standhouder is ook verantwoordelijk voor de bescherming van zijn eigendom. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, diefstal of verlies van objecten.

Officiële autoriteiten zullen actief veiligheidscontroles uitvoeren op de beursterreinen.

Beursstanden Inschrijven

Inschrijven van uw beurs standen kan via de volgende pagina: Inschrijven Beurs. Voer alle vereiste gegevens in en verdere follow-up zal gebeuren via e-mail.
Een bevestiging van ontvangst van uw inschrijving wordt u per e-mail toegestuurd. Houd er rekening mee dat het inschrijven van uw beurs standen, en het bijwonen van het evenement, is onderworpen aan onze Algemene Voorwaarden.